Välkommen till

Landskrona Tekniska Förening

Föreningens ändamål:
Att genom sammanslutning av personer, huvudsakligen i Landskrona och dess omnejd, söka underhålla och utveckla intresset för tekniska angelägenheter. Detta sker idag främst genom studiebesök på företag eller genom föreläsningar.