Styrelse

Välkommen att kontakta oss på Landskrona Tekniska Förening
Epost: info@landskronatekniskaforening.se

Ordförande:
Bengt E Jönsson
Epost: bengt@forestproperty.se
Vice ordförande:
Erik Behmer
Epost: erik.behmer@bredband2.com
Sekreterare:
Ronnie Persson
E-post: ronnie.persson424@gmail.com
Skattmästare:
Bill Persson
Epost: perssonbill41@gmail.com
Ledamot:
Kurt Almkvist
Epost: kurt.almkvist@brftornet.se
Ledamot:
Vakant
Revisor:
Siegfried Vater
Revisor:
Bengt Prenning
Valberedning:
Nils-Erik Petersson
Valberedning:
Stefan Andersson