Medlemsinformation i februari 2024

Sammandrag av verksamheten 2023

   Besök vid SKF Seal i oktober 

Föreningen höll årsmöte den 21 februari i Segelsällskapets lokaler vid Lustbåtshamnen. Före mötet informerade Robert Svensson om nuvarande och framtida verksamhet vid Landskrona Svalövs renhållningsbolag, med fokus på omvandlingen av den gamla ”tippen” till ett framtida grönt naturområde.

Föreningen har haft 6 sammankomster under det gångna året:

21 feb                           Årsmöte med föredrag av Robert Svensson LSR.

4 april                          Besök vid Välinge golvlaminattillverkning i Viken

23 maj, 13 juni            Besök vid HPP Nordics högtrycksförpackning i Landskrona

27 september               Besök vid Elcowire kabelfabrik i Helsingborg

17 oktober                    Besök Vid SKF Seals i Landskrona

30 november               Besök vid ASSA Abloy i Landskrona

Styrelsen har haft 2 protokollförda möten den 10 januari och den 12 juni. Under mellantiden har styrelsen främst kommunicerat via E-mail.

Föreningen har egen hemsida (www.landskronatekniskaforening.se) som löpande uppdaterats. Enligt föreliggande statistik görs ca 300 – 400 besök på hemsidan per år.

Antal medlemmar den 31 december var 60 (56).

Årsavgiften behölls oförändrad 250 kr per medlem.

I styrelsen har ingått följande valda ledamöter:

Ordförande                    Bengt Jönsson

Vice ordförande            Erik Behmer

Sekreterare                    Ronnie Persson

Skattmästare                 Bill Persson

Ledamot                         Kurt Almkvist

Ledamot                         Vakant

 

Vad händer första halvåret 2024.

Den 27 februari kl 18 kommer vi att hålla årsmöte. Separat kallelse skickas ut men boka gärna in kvällen redan nu. Som tidigare kommer vi att ha ett intressant föredrag i anslutning till årsmötet. Denna gång har vi engagerat Linus Olsson som ju är VD för Landskrona hamn och Venbolaget. Han kommer att berätta om nuvarande verksamhet och framtidsplaner.

Vi har också planerat in två studiebesök vid företag i Landskrona under våren troligen i april respektive maj månad. Mer information kommer när det närmar sig.

 

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Studiebesök Assa Abloy

LANDSKRONA TEKNISKA FÖRENING
inbjuder till studiebesök hos

Assa Abloy Entrance Systems
torsdagen den 30 nov 2023 kl.15 – 16.30

Lodjursgatan 10 i Landskrona

Det börjar med en genomgång av
Assa Abloy Entrance Systems
och deras produkter samt en
rundvandring i fastigheten.

eftersits – föreningsangelägenheter

ANMÄLAN SENAST 23/11-2023
Bill Persson  0706 58 47 14
eller E-Post: perssonbill41@gmail.com

VÄLKOMNA
STYRELSEN

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Medlemsinformation – augusti 2023

Första halvårets verksamhet:

Vi inledde verksamhetsåret 2023 med att hålla sedvanligt årsmöte i Segelsällskapets lokaler nere vid Lustbåtshamnen. Sammanlagt 22 medlemmar deltog. Före mötet höll Robert Svensson, VD i LSR en intressant föreläsning med bilder över nuvarande och framtida verksamhet vid avfallsbolaget. Bl.a. redovisades den tekniskt sett komplicerade täckningen av den gamla avställda ”soptippen” som ska bli en grönskande oas för besökare och för det lokala växt och djurlivet. Det kommer dock att dröja 20-30 år innan vi som allmänhet har fri tillgång till området. Men föreningen fick en stående inbjudan att besöka området när vi så önskar.

Den 4 april var det dags för studiebesök vid laminatfabriken Välinge verken i Viken som lockade 14 medlemmar. Välinge startade i början på 90-talet att tillverka laminerade golvplattor. Till en början limmades dessa i fogarna men Välinge utvecklade den s.k. klicktekniken där en spont fräses och sammanfogas helt utan lim, vilket man idag har världspatent på.  I Viken jobbar ca 250 anställda med produktion, utveckling och försäljning. De stora intäkterna kommer från försäljningen av licenser på just sammanfogningen. En intressant utvecklingsidé är att sammanfoga möbler m.m. med den patenterade klicktekniken.  Vi blev mycket väl mottagna och förevisades både testanläggning, produktionslinjer och lager. Alla imponerades av att den långa produktionskedjan från det sågade träfaneret till färdig laminatplatta. Idag tillverkas ca 5 miljoner m2. En större utbyggnad har påbörjats.

Test av laminatgolvets stöttålighet

 

Den 23 respektive 30 maj besökte ca 20 medlemmar, HPP-Nordics anläggning på Stuverigatan i Landskrona. Vi blev mottagna av VD Joakim Lundgren. Här jobbar och utvecklar 3 anställda en teknik att med extremt högt tryck upp till 6000 bar under några minuter, ”pastörisera” matvaror såsom kött, fisk, jucer, såser, dressing, färdigrätter m.fl. Generellt ökas hållbarheten (bäst före datum) ca 3 ggr efter behandlingen. Den stora fördelen jämfört med att värmebehandla är att produkternas smak eller utseende ej påverkas. Det behövs ej heller några andra tillsatser för att öka hållbarheten. Maskinen som skapar det höga trycket med hjälp av pumpar i flera steg kräver stora investeringar. Detta är den enda maskinen i Norden. Livsmedelsföretagen hyr in sig för att behandla sina produkter i Landskronaanläggningen.

Vad planeras under hösten?

Under september, troligen sista veckan planeras ett studiebesök hos El-Cowire i Helsingborg. Här tillverkas framför allt kopparledningar för många olika applikationer. Företaget hette tidigare Elektrokoppar och ingick i Asea gruppen. Kallelse kommer inom kort.

Senare i höst den 17 oktober ska vi besöka SKF Seals i Landskrona som tidigare hette Sealpool men som år 2020 köptes upp och ingår numera i SKF gruppen. Företaget tillverkar många olika typer av lagertätningar i gummimaterial.

Det kan bli ytterligare ett studiebesök i höst troligen under november månad. Vi håller på att jobba med olika förslag.

/Styrelsen LTF

 

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Studiebesök Välinge!

Landskrona Tekniska Förening

inbjuder till studiebesök hos Välinge i Viken.
Välinge har utvecklat laminatgolv som läggs utan limfog. Golvplattorna sammanfogas med s.k. ”klickspont”.
Välinge har världspatent på denna teknik. Vi tror det blir ett intressant studiebesök.

Maxantalet är ca 20 för detta besök

Tisdagen den 4 April 2023 kl.15.00-17.30

Adress: Prästvägen 513, Viken

Samåkning: kl 14.15 på pendlarparkeringen vid Lidl.
Program:
15.00-15.50 Jarl Gunnarsson – Bolaget
15.55-16.35 Laetitia Kimblad – Låsteknik
16.40-17.30 Peter Derelöv – Rundtur fabrik

föreningsangelägenheter

ANMÄLAN SENAST 28/03-2023
Bill Persson  0706 58 47 14
eller E-Post: perssonbill41@gmail.com
VÄLKOMNA
STYRELSEN

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmötesprotokoll 2023

Årsmötet för LTF hölls den 21 februari i LSS lokaler vid Lustbåtshamnen. Före mötet informerade Robert Svensson om nuvarande och framtida verksamhet vid LSR med fokus på omvandlingen av den gamla ”tippen” till ett grönt naturområde.

Protokoll:

 

Protokoll Årsmöte 2023

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Landskrona Tekniska Förening besökte muséum efter F.A. ELPE i Häljarp.

Onsdagen den 9 november 2022 anordnade LTF ett intressant besök vid Hans Perssons lampmuseum i Häljarp. Muséet är inrymt på vindsvåningen till den gamla lamp-affären som i övrigt hyrs av Korpen.

Hans P tog emot oss och berättade om det gamla företaget F.A. ELPE som startade av hans far Gösta H Persson i Landskrona år 1937. I ett uthus till den kända gamla krogen Druvan i hörnet av Hamngatan-Södra Långgatan bedrevs ett konstsmide med enkla verktyg.. Produkterna var mest prydnadsföremål såsom olika väggfasta ljus- och krukhållare. Hans har lyckats samla ihop många av de gamla produkterna som har lämnat fabriken under åren. Samarbete med företaget Sylva AB breddade produktprogrammet som alltmer kom att omfatta lamparmaturer m.m. Lokalerna blev för trånga varför man byggde en ny verkstad i Örja 1942. Där kunde fler nya maskiner installeras och det var som mest 7 anställda.

Men redan efter kriget 1949 sökte man nya större lokaler och köpte därför den då oanvända Gästgivargården med en stor tomt vid Landskronavägen i Häljarp. Gården byggdes om för att passa den tänkta framtida produktionen. Senare anordnades även genom tillbyggnad en stor försäljningslokal som de flesta av oss besökt någon gång. Antal anställda utökades till ca 10. Även maskinparken utökades med svarv- och pressavdelning samt en separat brännlackeringsavdelning.

År 1954 inrättades även en formplastfabrik varefter mer kompletta produkter av metall och plastkomponenter kunde tas fram. Hans P övertog firman av sin far år 1954.

Produkterna såldes bl.a.  genom de stora varuhusen, Sylva AB, KF och Åhléns. Senare började man samarbeta med NilsJohan och utvecklade då den berömda Röda Klara som blev en stor succé och som på den tiden fanns i de flesta hem. Men även NilsJohans gräddvispar blev en stor produkt i den lilla Häljarps fabriken. Andra produkter var prydnads- och presentartiklar, trädgårdsmöbler och parasollfoten GP som vid introduktionen kostade kr 12:50.  Men den stora ”produktfamiljen” genom åren var och förblev lamparmaturer många av egen design ofta med inslag avfärgade glasprismor. Senare upphörde produktion och de sista åren drevs affären vidare under namnet Häljarps Lampvaruhus.

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Landskrona Tekniska Förening besökte Saint Gobain Sekurit i Eslöv

Måndagen den 3 oktober var det så dags för höstens första företagsbesök. Denna gång hade 9 förväntansfulla medlemmar samlats utanför Sekurit i Eslöv för att se deras produktionsanläggning för bilglasrutor. Vi togs emot av platsansvarige Daniel Plato och utrustades med skyddsvästar och skor.

Daniel berättade med hjälp av ett bilder om företagets historia och produktion av mer än en miljon bilglasrutor per år. På produktionsenheten i Eslöv arbetar cirka 160 personer i 3-skift. Tillverkningen i Eslöv omfattar allt från att ta emot planglas till att forma färdiga sidorutor. I Eslöv tillverkas inga framrutor. Produkterna går sedan vidare till olika fordonstillverkare som Volvo, Audi, Jaguar, Maserati, Volkswagen, Ford m.fl. Tillverkningen är högautomatiserad med robotstationer som utför allt rutinbetonat montagearbete från tillskärning, formning efter tillverkarens fixturer, laminering, värmebehandling, kylning och slutjustering.  Personalen övervakar och kontrollerar kvalitén i flera steg längs de två produktionslinjerna. Trots avancerade kamerautrustning som sorterar ut defekta glas är det ändock det mänskliga ögat och erfarenhet som till slut avgör om glaset ska kasseras.

Vi blev även imponerade av de höga säkerhetskraven i processen. Bland annat var alla gångstråk avgränsade från truck körgångar med stängsel och grindar. Så har man inte heller råkat ut för någon allvarlig truckolycka. Våra guider avtackades för ett bra planerat och mycket intressant besök vid Sekurit.

 

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Nu är höstprogrammet klart !

Hej alla medlemmar !

Nu ha vi ”spikat” höstens program. Vi inleder den 3:e oktober (en måndag) kl 16 med att besöka Saint Gobain Sekurit i Eslöv. Där tillverkas/bearbetas planglas för fordonsindustrin. De har även utvecklat vattenavvisande sidorutor. Blir sannolikt ett mycket intressant besök.

Den 9:e nov kl 18 fortsätter vi på temat ”Industrihistoria i Landskrona” med ett besök på det privata muséet Häljarps Lampfabrik. Hans Perssons far startade företagen LP armatur och LP formplast. Hans har samlat på sig produkter från den epoken. Bl.a. tillverkades den världsberömda konservöppnaren Röda Klara för Nils Johan företagen.

Efter årsskiftet planerar vi för årsmöte och besök vid Välinge Laminatfabrik i Viken.

Till höstens aktiviteter kommer Bill som vanligt att skicka ut kallelser. Till besöket i Eslöv är medlemsantalet begränsat.

Om du inte är medlem går det bra att anmäla sig på det särskilda kontaktformuläret som du hittar på denna hemsida,

landskronatekniskaforening.se

Med hälsningar från Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötet hölls den 31 maj i LSS lokal vid Lustbåtshamnen.

Protokollet bifogas.

Protokoll årsmöte 2022 sid 1

Protokoll årsmöte 2022 sid 2

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmöte

ÅRSMÖTE
TISDAGEN DEN 31/5-2022 KL: 18:00 PÅ
LSS Klubbstuga i Lustbåtshamnen

Föredragshållare blir Johan Holmström VD Landskrona Energi.
Han kommer att prata Energi i Europa och Sverige.

DAGORDNING:
1. Årsmötet öppnas.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av funktionärer att leda årsmötet.
 Ordförande.
 Sekreterare.
 Två justeringsmän att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
4. Styrelseberättelse.
5. Ekonomisk rapport.
6. Revisionsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av styrelsemedlemmar.
 Ledamot på två år. 2022-2023 (Omval Bengt Jönsson)
 Ledamot på två år. 2022-2023 (Omval Erik Behmer)
 Ledamot på två år. 2022-2023 (Vakant)
9. Val av revisor på två år (2022-2023).
 (Omval Vater Siegfried)
10. Val av ledamot i valberedning.
 Ledamot på två år (2022-2023) styrelsens förslag Stefan Andersson.
11. Årsavgift. Styrelsen har enligt ett tidigare utskick begärt att 100 kr betalas in för år 2022.
12. Övriga frågor.
13. Årsmötet avslutas.

Vi kommer att ha ett vinlotteri där 2 st flaskor lottas ut.

Efter mötet intages en gemensam bit mat.
(landgång öl/vatten, kaffe/kaka)till självkostnadspris av 100 KR.

Går bra att betala med Swish till 0706 58 47 14

Anmälan är bindande

ANMÄLAN SENAST TISDAGEN 24/5 TILL
Bill Persson  0706 58 47 14, eller e-mail perssonbill41@gmail.com

VÄLKOMNA
STYRELSEN

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer