Studiebesök Välinge!

Landskrona Tekniska Förening

inbjuder till studiebesök hos Välinge i Viken.
Välinge har utvecklat laminatgolv som läggs utan limfog. Golvplattorna sammanfogas med s.k. ”klickspont”.
Välinge har världspatent på denna teknik. Vi tror det blir ett intressant studiebesök.

Maxantalet är ca 20 för detta besök

Tisdagen den 4 April 2023 kl.15.00-17.30

Adress: Prästvägen 513, Viken

Samåkning: kl 14.15 på pendlarparkeringen vid Lidl.
Program:
15.00-15.50 Jarl Gunnarsson – Bolaget
15.55-16.35 Laetitia Kimblad – Låsteknik
16.40-17.30 Peter Derelöv – Rundtur fabrik

föreningsangelägenheter

ANMÄLAN SENAST 28/03-2023
Bill Persson  0706 58 47 14
eller E-Post: perssonbill41@gmail.com
VÄLKOMNA
STYRELSEN

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmötesprotokoll 2023

Årsmötet för LTF hölls den 21 februari i LSS lokaler vid Lustbåtshamnen. Före mötet informerade Robert Svensson om nuvarande och framtida verksamhet vid LSR med fokus på omvandlingen av den gamla ”tippen” till ett grönt naturområde.

Protokoll:

Årsmöte 230221 sid 1.png

Årsmöte 230221 sid 2.png

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Landskrona Tekniska Förening besökte muséum efter F.A. ELPE i Häljarp.

Onsdagen den 9 november 2022 anordnade LTF ett intressant besök vid Hans Perssons lampmuseum i Häljarp. Muséet är inrymt på vindsvåningen till den gamla lamp-affären som i övrigt hyrs av Korpen.

Hans P tog emot oss och berättade om det gamla företaget F.A. ELPE som startade av hans far Gösta H Persson i Landskrona år 1937. I ett uthus till den kända gamla krogen Druvan i hörnet av Hamngatan-Södra Långgatan bedrevs ett konstsmide med enkla verktyg.. Produkterna var mest prydnadsföremål såsom olika väggfasta ljus- och krukhållare. Hans har lyckats samla ihop många av de gamla produkterna som har lämnat fabriken under åren. Samarbete med företaget Sylva AB breddade produktprogrammet som alltmer kom att omfatta lamparmaturer m.m. Lokalerna blev för trånga varför man byggde en ny verkstad i Örja 1942. Där kunde fler nya maskiner installeras och det var som mest 7 anställda.

Men redan efter kriget 1949 sökte man nya större lokaler och köpte därför den då oanvända Gästgivargården med en stor tomt vid Landskronavägen i Häljarp. Gården byggdes om för att passa den tänkta framtida produktionen. Senare anordnades även genom tillbyggnad en stor försäljningslokal som de flesta av oss besökt någon gång. Antal anställda utökades till ca 10. Även maskinparken utökades med svarv- och pressavdelning samt en separat brännlackeringsavdelning.

År 1954 inrättades även en formplastfabrik varefter mer kompletta produkter av metall och plastkomponenter kunde tas fram. Hans P övertog firman av sin far år 1954.

Produkterna såldes bl.a.  genom de stora varuhusen, Sylva AB, KF och Åhléns. Senare började man samarbeta med NilsJohan och utvecklade då den berömda Röda Klara som blev en stor succé och som på den tiden fanns i de flesta hem. Men även NilsJohans gräddvispar blev en stor produkt i den lilla Häljarps fabriken. Andra produkter var prydnads- och presentartiklar, trädgårdsmöbler och parasollfoten GP som vid introduktionen kostade kr 12:50.  Men den stora ”produktfamiljen” genom åren var och förblev lamparmaturer många av egen design ofta med inslag avfärgade glasprismor. Senare upphörde produktion och de sista åren drevs affären vidare under namnet Häljarps Lampvaruhus.

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Landskrona Tekniska Förening besökte Saint Gobain Sekurit i Eslöv

Måndagen den 3 oktober var det så dags för höstens första företagsbesök. Denna gång hade 9 förväntansfulla medlemmar samlats utanför Sekurit i Eslöv för att se deras produktionsanläggning för bilglasrutor. Vi togs emot av platsansvarige Daniel Plato och utrustades med skyddsvästar och skor.

Daniel berättade med hjälp av ett bilder om företagets historia och produktion av mer än en miljon bilglasrutor per år. På produktionsenheten i Eslöv arbetar cirka 160 personer i 3-skift. Tillverkningen i Eslöv omfattar allt från att ta emot planglas till att forma färdiga sidorutor. I Eslöv tillverkas inga framrutor. Produkterna går sedan vidare till olika fordonstillverkare som Volvo, Audi, Jaguar, Maserati, Volkswagen, Ford m.fl. Tillverkningen är högautomatiserad med robotstationer som utför allt rutinbetonat montagearbete från tillskärning, formning efter tillverkarens fixturer, laminering, värmebehandling, kylning och slutjustering.  Personalen övervakar och kontrollerar kvalitén i flera steg längs de två produktionslinjerna. Trots avancerade kamerautrustning som sorterar ut defekta glas är det ändock det mänskliga ögat och erfarenhet som till slut avgör om glaset ska kasseras.

Vi blev även imponerade av de höga säkerhetskraven i processen. Bland annat var alla gångstråk avgränsade från truck körgångar med stängsel och grindar. Så har man inte heller råkat ut för någon allvarlig truckolycka. Våra guider avtackades för ett bra planerat och mycket intressant besök vid Sekurit.

 

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Nu är höstprogrammet klart !

Hej alla medlemmar !

Nu ha vi ”spikat” höstens program. Vi inleder den 3:e oktober (en måndag) kl 16 med att besöka Saint Gobain Sekurit i Eslöv. Där tillverkas/bearbetas planglas för fordonsindustrin. De har även utvecklat vattenavvisande sidorutor. Blir sannolikt ett mycket intressant besök.

Den 9:e nov kl 18 fortsätter vi på temat ”Industrihistoria i Landskrona” med ett besök på det privata muséet Häljarps Lampfabrik. Hans Perssons far startade företagen LP armatur och LP formplast. Hans har samlat på sig produkter från den epoken. Bl.a. tillverkades den världsberömda konservöppnaren Röda Klara för Nils Johan företagen.

Efter årsskiftet planerar vi för årsmöte och besök vid Välinge Laminatfabrik i Viken.

Till höstens aktiviteter kommer Bill som vanligt att skicka ut kallelser. Till besöket i Eslöv är medlemsantalet begränsat.

Om du inte är medlem går det bra att anmäla sig på det särskilda kontaktformuläret som du hittar på denna hemsida,

landskronatekniskaforening.se

Med hälsningar från Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötet hölls den 31 maj i LSS lokal vid Lustbåtshamnen.

Protokollet bifogas.

Protokoll årsmöte 2022 sid 1

Protokoll årsmöte 2022 sid 2

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmöte

ÅRSMÖTE
TISDAGEN DEN 31/5-2022 KL: 18:00 PÅ
LSS Klubbstuga i Lustbåtshamnen

Föredragshållare blir Johan Holmström VD Landskrona Energi.
Han kommer att prata Energi i Europa och Sverige.

DAGORDNING:
1. Årsmötet öppnas.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av funktionärer att leda årsmötet.
 Ordförande.
 Sekreterare.
 Två justeringsmän att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
4. Styrelseberättelse.
5. Ekonomisk rapport.
6. Revisionsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av styrelsemedlemmar.
 Ledamot på två år. 2022-2023 (Omval Bengt Jönsson)
 Ledamot på två år. 2022-2023 (Omval Erik Behmer)
 Ledamot på två år. 2022-2023 (Vakant)
9. Val av revisor på två år (2022-2023).
 (Omval Vater Siegfried)
10. Val av ledamot i valberedning.
 Ledamot på två år (2022-2023) styrelsens förslag Stefan Andersson.
11. Årsavgift. Styrelsen har enligt ett tidigare utskick begärt att 100 kr betalas in för år 2022.
12. Övriga frågor.
13. Årsmötet avslutas.

Vi kommer att ha ett vinlotteri där 2 st flaskor lottas ut.

Efter mötet intages en gemensam bit mat.
(landgång öl/vatten, kaffe/kaka)till självkostnadspris av 100 KR.

Går bra att betala med Swish till 0706 58 47 14

Anmälan är bindande

ANMÄLAN SENAST TISDAGEN 24/5 TILL
Bill Persson  0706 58 47 14, eller e-mail perssonbill41@gmail.com

VÄLKOMNA
STYRELSEN

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmötet blir den 31 maj

Hej alla !

Styrelsen meddelar att årsmötet kommer att genomföras den 31 maj i LSS lokal i Seglapaviljongen (samma som förra året).

Vi försöker engagera en intressant föredragshållare. Reservera kvällen så kommer Bill att skicka ut kallelser lite längre fram.

Hälsningar / LTF styrelse

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Information till medlemmarna den 17 januari 2022

Under ”pandemiåren” har vi som ni vet haft en begränsad verksamhet. Årsmötet 2021 kunde vi genomföra delvis utomhus, först under augusti månad. Eftersom vi drog ner verksamheten kraftigt beslutade styrelsen att slopa årsavgiften för 2021.

Före jul skrev vi på hemsidan att styrelsens förhoppning var att dra igång verksamheten 2022 med ett planerat årsmöte den 15 februari. Tyvärr kan vi nu konstatera att detta inte blir möjligt på grund av den ”skenande” smitto spridningen. Styrelsen har därför beslutat flytta fram årsmötet till preliminärt den 24 maj 2022.

Vid årsmötet i augusti beslutades att för 2022 bibehålla årsavgiften, 250 kr per medlem. Nu ser vi att verksamheten måste begränsas även under innevarande år. Eftersom föreningen har en viss del fasta kostnader för bank/postgiro, hemsida m.m. beslutade styrelsen vid sitt senaste möte den 11 januari att ta ut en lägre avgift för 2022 om 100 kr per medlem för att täcka dessa kostnader så att föreningen kan drivas vidare. Vi hoppas medlemmarna har förståelse för detta och ber er betala in denna summa (100 kr) till föreningens Postgirokonto 160977-5 så snart som möjligt och senast den 31 mars.

Styrelsen kommer fortlöpande att på hemsidan informera om planen framåt och när vi åter kan dra igång verksamheten. Vi har många intressanta industribesök och föredrag att se fram emot när det blir ”läge”.

Styrelsen för Landskronas Tekniska Förening genom Bill Persson

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmötesprotokoll 2021

Protokoll Årsmöte 2021

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer