Nu tar vi ”sommarlov” !

Hej alla medlemmar !

Besöket hos Dagab var den sista aktiviteten under första halvåret 2024. Vi startade med årsmöte den 27 februari med sedvanliga val och redovisningar. Under mötet höll också Linus Olsson, VD för hamn- och Venbolaget en intressant föreläsning med bilder om verksamheten nu och i framtiden. Den 18 april besökte ett 20-tal medlemmar Befesa (tidigare Scandust) anläggningen nere på Varvsområdet. Befesa tar hand om, och återvinner stoft från järn- och stålindustrin. Vi avslutade så våren med besök i Dagabs nya toppmoderna logistikanläggning invid DSV (se redovisning nedan).

Styrelsen kommer nu att planera in nya intressanta besök som vi ska genomföra under hösten.

Styrelsen önska alla medlemmar en trevlig sommar ! 

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Landskronas Tekniska Förening besökte Dagabs nya logistikanläggning i Landskrona den 28 maj.

 

Ett 20-tal medlemmar mötte upp vår värd för dagen, Robert Fänge. Efter att vi blivit utrustade med skyddsskor och västar och uppdelade i grupper, förevisades hela verksamheten av två väl insatta guider.

Dagabs s.k. rikslager som till ytan är 37 000 m2, togs i drift, december 2022. Flytten från gamla lagret i Helsingborg genomfördes på ett dygn eftersom verksamheten inte kan stoppas. Här anländer nu frukt, grönt och blommor från många olika leverantörer från världens alla hörn, omkring 240 000 ton hanteras i lagret per år. Det hålls konstant kyla (4 res. 8 gr C) i olika zoner. Leveranserna tas emot kontrolleras (kvalitet) och sorteras. Därefter sker packning till butiker inom Axfood koncernen såsom Willys, Citygross och Hemköps butiker i hela landet. Huvuddelen av sortering/förpackning på pall sker i ett helautomatiskt styrt system. Vissa delar sorteras mer manuellt på en stor pallplatta. Här sysselsätts ca 300 personer som jobbar i skift dygnet runt. I genomsnitt lagras produkterna ca 2 dygn.

Våra duktiga guider fick svara på många frågor under rundvandringen där man verkligen förvånas över hur välorganiserat allt syns vara. Antalet ”missar” med leveransfel är lågt och så även antal arbetsolyckor trots att personal och småtruckar rör sig på samma ytor. På taket har en solcellsanläggning installerats som levererar ca 70 % av verksamhetens elbehov. Dagab jobbar även på att i framtiden införa helt fossila lastbilstransporter.

 

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Studiebesök Dagab!

LANDSKRONA TEKNISKA FÖRENING
inbjuder till studiebesök hos

DAGAB

tisdagen den 28 Maj 2024 kl. 14.00

Norregårdsleden 1 i Landskrona

Nästan en tredjedel av all frukt och grönt som konsumeras i Sverige kan passera Dagabs lager i Landskrona, för att sedan levereras till butiker i hela …

Om du har egna skyddsskor är det lämpligt
att du tar dessa på dig.

eftersits – föreningsangelägenheter

ANMÄLAN SENAST 22/05-2024
Bill Persson  0706 58 47 14
eller E-post: perssonbill41@gmail.com

VÄLKOMNA
STYRELSEN

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Protokoll från årsmötet 2024

Årsmötet hölls i Seglarpaviljongen vid Lustbåtshamnen den 27 februari. Före mötet höll Linus Olsson, VD vid Landskrona Hamn AB och Venbolaget, en intressant föredragning av verksamheten nu och i framtiden inom de två kommunala bolagen. Protokollet från mötet bifogas.

Protokoll Årsmöte 2024

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Medlemsinformation i februari 2024

Sammandrag av verksamheten 2023

   Besök vid SKF Seal i oktober 

Föreningen höll årsmöte den 21 februari i Segelsällskapets lokaler vid Lustbåtshamnen. Före mötet informerade Robert Svensson om nuvarande och framtida verksamhet vid Landskrona Svalövs renhållningsbolag, med fokus på omvandlingen av den gamla ”tippen” till ett framtida grönt naturområde.

Föreningen har haft 6 sammankomster under det gångna året:

21 feb                           Årsmöte med föredrag av Robert Svensson LSR.

4 april                          Besök vid Välinge golvlaminattillverkning i Viken

23 maj, 13 juni            Besök vid HPP Nordics högtrycksförpackning i Landskrona

27 september               Besök vid Elcowire kabelfabrik i Helsingborg

17 oktober                    Besök Vid SKF Seals i Landskrona

30 november               Besök vid ASSA Abloy i Landskrona

Styrelsen har haft 2 protokollförda möten den 10 januari och den 12 juni. Under mellantiden har styrelsen främst kommunicerat via E-mail.

Föreningen har egen hemsida (www.landskronatekniskaforening.se) som löpande uppdaterats. Enligt föreliggande statistik görs ca 300 – 400 besök på hemsidan per år.

Antal medlemmar den 31 december var 60 (56).

Årsavgiften behölls oförändrad 250 kr per medlem.

I styrelsen har ingått följande valda ledamöter:

Ordförande                    Bengt Jönsson

Vice ordförande            Erik Behmer

Sekreterare                    Ronnie Persson

Skattmästare                 Bill Persson

Ledamot                         Kurt Almkvist

Ledamot                         Vakant

 

Vad händer första halvåret 2024.

Den 27 februari kl 18 kommer vi att hålla årsmöte. Separat kallelse skickas ut men boka gärna in kvällen redan nu. Som tidigare kommer vi att ha ett intressant föredrag i anslutning till årsmötet. Denna gång har vi engagerat Linus Olsson som ju är VD för Landskrona hamn och Venbolaget. Han kommer att berätta om nuvarande verksamhet och framtidsplaner.

Vi har också planerat in två studiebesök vid företag i Landskrona under våren troligen i april respektive maj månad. Mer information kommer när det närmar sig.

 

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Medlemsinformation – augusti 2023

Första halvårets verksamhet:

Vi inledde verksamhetsåret 2023 med att hålla sedvanligt årsmöte i Segelsällskapets lokaler nere vid Lustbåtshamnen. Sammanlagt 22 medlemmar deltog. Före mötet höll Robert Svensson, VD i LSR en intressant föreläsning med bilder över nuvarande och framtida verksamhet vid avfallsbolaget. Bl.a. redovisades den tekniskt sett komplicerade täckningen av den gamla avställda ”soptippen” som ska bli en grönskande oas för besökare och för det lokala växt och djurlivet. Det kommer dock att dröja 20-30 år innan vi som allmänhet har fri tillgång till området. Men föreningen fick en stående inbjudan att besöka området när vi så önskar.

Den 4 april var det dags för studiebesök vid laminatfabriken Välinge verken i Viken som lockade 14 medlemmar. Välinge startade i början på 90-talet att tillverka laminerade golvplattor. Till en början limmades dessa i fogarna men Välinge utvecklade den s.k. klicktekniken där en spont fräses och sammanfogas helt utan lim, vilket man idag har världspatent på.  I Viken jobbar ca 250 anställda med produktion, utveckling och försäljning. De stora intäkterna kommer från försäljningen av licenser på just sammanfogningen. En intressant utvecklingsidé är att sammanfoga möbler m.m. med den patenterade klicktekniken.  Vi blev mycket väl mottagna och förevisades både testanläggning, produktionslinjer och lager. Alla imponerades av att den långa produktionskedjan från det sågade träfaneret till färdig laminatplatta. Idag tillverkas ca 5 miljoner m2. En större utbyggnad har påbörjats.

Test av laminatgolvets stöttålighet

 

Den 23 respektive 30 maj besökte ca 20 medlemmar, HPP-Nordics anläggning på Stuverigatan i Landskrona. Vi blev mottagna av VD Joakim Lundgren. Här jobbar och utvecklar 3 anställda en teknik att med extremt högt tryck upp till 6000 bar under några minuter, ”pastörisera” matvaror såsom kött, fisk, jucer, såser, dressing, färdigrätter m.fl. Generellt ökas hållbarheten (bäst före datum) ca 3 ggr efter behandlingen. Den stora fördelen jämfört med att värmebehandla är att produkternas smak eller utseende ej påverkas. Det behövs ej heller några andra tillsatser för att öka hållbarheten. Maskinen som skapar det höga trycket med hjälp av pumpar i flera steg kräver stora investeringar. Detta är den enda maskinen i Norden. Livsmedelsföretagen hyr in sig för att behandla sina produkter i Landskronaanläggningen.

Vad planeras under hösten?

Under september, troligen sista veckan planeras ett studiebesök hos El-Cowire i Helsingborg. Här tillverkas framför allt kopparledningar för många olika applikationer. Företaget hette tidigare Elektrokoppar och ingick i Asea gruppen. Kallelse kommer inom kort.

Senare i höst den 17 oktober ska vi besöka SKF Seals i Landskrona som tidigare hette Sealpool men som år 2020 köptes upp och ingår numera i SKF gruppen. Företaget tillverkar många olika typer av lagertätningar i gummimaterial.

Det kan bli ytterligare ett studiebesök i höst troligen under november månad. Vi håller på att jobba med olika förslag.

/Styrelsen LTF

 

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmötesprotokoll 2023

Årsmötet för LTF hölls den 21 februari i LSS lokaler vid Lustbåtshamnen. Före mötet informerade Robert Svensson om nuvarande och framtida verksamhet vid LSR med fokus på omvandlingen av den gamla ”tippen” till ett grönt naturområde.

Protokoll:

 

Protokoll Årsmöte 2023

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Landskrona Tekniska Förening besökte muséum efter F.A. ELPE i Häljarp.

Onsdagen den 9 november 2022 anordnade LTF ett intressant besök vid Hans Perssons lampmuseum i Häljarp. Muséet är inrymt på vindsvåningen till den gamla lamp-affären som i övrigt hyrs av Korpen.

Hans P tog emot oss och berättade om det gamla företaget F.A. ELPE som startade av hans far Gösta H Persson i Landskrona år 1937. I ett uthus till den kända gamla krogen Druvan i hörnet av Hamngatan-Södra Långgatan bedrevs ett konstsmide med enkla verktyg.. Produkterna var mest prydnadsföremål såsom olika väggfasta ljus- och krukhållare. Hans har lyckats samla ihop många av de gamla produkterna som har lämnat fabriken under åren. Samarbete med företaget Sylva AB breddade produktprogrammet som alltmer kom att omfatta lamparmaturer m.m. Lokalerna blev för trånga varför man byggde en ny verkstad i Örja 1942. Där kunde fler nya maskiner installeras och det var som mest 7 anställda.

Men redan efter kriget 1949 sökte man nya större lokaler och köpte därför den då oanvända Gästgivargården med en stor tomt vid Landskronavägen i Häljarp. Gården byggdes om för att passa den tänkta framtida produktionen. Senare anordnades även genom tillbyggnad en stor försäljningslokal som de flesta av oss besökt någon gång. Antal anställda utökades till ca 10. Även maskinparken utökades med svarv- och pressavdelning samt en separat brännlackeringsavdelning.

År 1954 inrättades även en formplastfabrik varefter mer kompletta produkter av metall och plastkomponenter kunde tas fram. Hans P övertog firman av sin far år 1954.

Produkterna såldes bl.a.  genom de stora varuhusen, Sylva AB, KF och Åhléns. Senare började man samarbeta med NilsJohan och utvecklade då den berömda Röda Klara som blev en stor succé och som på den tiden fanns i de flesta hem. Men även NilsJohans gräddvispar blev en stor produkt i den lilla Häljarps fabriken. Andra produkter var prydnads- och presentartiklar, trädgårdsmöbler och parasollfoten GP som vid introduktionen kostade kr 12:50.  Men den stora ”produktfamiljen” genom åren var och förblev lamparmaturer många av egen design ofta med inslag avfärgade glasprismor. Senare upphörde produktion och de sista åren drevs affären vidare under namnet Häljarps Lampvaruhus.

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Landskrona Tekniska Förening besökte Saint Gobain Sekurit i Eslöv

Måndagen den 3 oktober var det så dags för höstens första företagsbesök. Denna gång hade 9 förväntansfulla medlemmar samlats utanför Sekurit i Eslöv för att se deras produktionsanläggning för bilglasrutor. Vi togs emot av platsansvarige Daniel Plato och utrustades med skyddsvästar och skor.

Daniel berättade med hjälp av ett bilder om företagets historia och produktion av mer än en miljon bilglasrutor per år. På produktionsenheten i Eslöv arbetar cirka 160 personer i 3-skift. Tillverkningen i Eslöv omfattar allt från att ta emot planglas till att forma färdiga sidorutor. I Eslöv tillverkas inga framrutor. Produkterna går sedan vidare till olika fordonstillverkare som Volvo, Audi, Jaguar, Maserati, Volkswagen, Ford m.fl. Tillverkningen är högautomatiserad med robotstationer som utför allt rutinbetonat montagearbete från tillskärning, formning efter tillverkarens fixturer, laminering, värmebehandling, kylning och slutjustering.  Personalen övervakar och kontrollerar kvalitén i flera steg längs de två produktionslinjerna. Trots avancerade kamerautrustning som sorterar ut defekta glas är det ändock det mänskliga ögat och erfarenhet som till slut avgör om glaset ska kasseras.

Vi blev även imponerade av de höga säkerhetskraven i processen. Bland annat var alla gångstråk avgränsade från truck körgångar med stängsel och grindar. Så har man inte heller råkat ut för någon allvarlig truckolycka. Våra guider avtackades för ett bra planerat och mycket intressant besök vid Sekurit.

 

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Nu är höstprogrammet klart !

Hej alla medlemmar !

Nu ha vi ”spikat” höstens program. Vi inleder den 3:e oktober (en måndag) kl 16 med att besöka Saint Gobain Sekurit i Eslöv. Där tillverkas/bearbetas planglas för fordonsindustrin. De har även utvecklat vattenavvisande sidorutor. Blir sannolikt ett mycket intressant besök.

Den 9:e nov kl 18 fortsätter vi på temat ”Industrihistoria i Landskrona” med ett besök på det privata muséet Häljarps Lampfabrik. Hans Perssons far startade företagen LP armatur och LP formplast. Hans har samlat på sig produkter från den epoken. Bl.a. tillverkades den världsberömda konservöppnaren Röda Klara för Nils Johan företagen.

Efter årsskiftet planerar vi för årsmöte och besök vid Välinge Laminatfabrik i Viken.

Till höstens aktiviteter kommer Bill som vanligt att skicka ut kallelser. Till besöket i Eslöv är medlemsantalet begränsat.

Om du inte är medlem går det bra att anmäla sig på det särskilda kontaktformuläret som du hittar på denna hemsida,

landskronatekniskaforening.se

Med hälsningar från Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer