Årsmötet den 9 februari 2016

Till mötet hade inbjudits Näringslivschefen Anna Classon som höll en mycket intressant information om alla spännande projekt i vår stad. Anna framhöll alla plusvärden i staden och att vi skall våga tala om dessa. Vi har ett väl fungerande näringsliv, utmärkt läge i regionen och vackra bostadsområden. Cityhandeln är idag stabil och nya handelskedjor är på väg att etablera sig. Anna berättade även om det framtida Europaspåret där Landskrona är ett intressant alternativ ur många aspekter

Under årsmötet omvaldes Bengt Jönsson, Eva Lundholm och Lennart Nilsson som ledamöter under 2016-2017. Som revisor omvaldes Siegfried Vater och till valberedningen omvaldes Stefan Andersson på 2 år. Ekonomisk redovisning samt verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Årsavgiften fasställdes till 200 kr. Ordföranden delade också ut 2 stipendium till framgångsrika teknikstuderanden vid Allvar Gullstrandsgymnasiet, Malin Wiik och Fredrika Wiberg. Föreningen skall under detta jubileumsår försöka värva fler nya medlemmar framförallt yngre teknikintresserade. Mötet avslutades med en god måltid på restaurang Fellini.

Detta inlägg är publicerat i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.