Information till medlemmarna den 17 januari 2022

Under ”pandemiåren” har vi som ni vet haft en begränsad verksamhet. Årsmötet 2021 kunde vi genomföra delvis utomhus, först under augusti månad. Eftersom vi drog ner verksamheten kraftigt beslutade styrelsen att slopa årsavgiften för 2021.

Före jul skrev vi på hemsidan att styrelsens förhoppning var att dra igång verksamheten 2022 med ett planerat årsmöte den 15 februari. Tyvärr kan vi nu konstatera att detta inte blir möjligt på grund av den ”skenande” smitto spridningen. Styrelsen har därför beslutat flytta fram årsmötet till preliminärt den 24 maj 2022.

Vid årsmötet i augusti beslutades att för 2022 bibehålla årsavgiften, 250 kr per medlem. Nu ser vi att verksamheten måste begränsas även under innevarande år. Eftersom föreningen har en viss del fasta kostnader för bank/postgiro, hemsida m.m. beslutade styrelsen vid sitt senaste möte den 11 januari att ta ut en lägre avgift för 2022 om 100 kr per medlem för att täcka dessa kostnader så att föreningen kan drivas vidare. Vi hoppas medlemmarna har förståelse för detta och ber er betala in denna summa (100 kr) till föreningens Postgirokonto 160977-5 så snart som möjligt och senast den 31 mars.

Styrelsen kommer fortlöpande att på hemsidan informera om planen framåt och när vi åter kan dra igång verksamheten. Vi har många intressanta industribesök och föredrag att se fram emot när det blir ”läge”.

Styrelsen för Landskronas Tekniska Förening genom Bill Persson

Detta inlägg är publicerat i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.