Information till samtliga medlemmar

Till alla medlemmar i Landskrona Tekniska Förening

Hej !
Efter årsmötet i mars har inget blivit som planerat i föreningen på grund av Corona pandemin. Vårt inplanerade besök vid Koenigseggs fabrik i Ängelholm den 3 april blev inställt då företaget beslutade att tills vidare stoppa alla studiebesök. Så skedde även med vårt planerade besök vid Sekurit AB i Eslöv den 12 maj. I augusti meddelade Välinge golvfabrik i Viken att de måste ”skjuta” vårt planerade besök den 12 september på framtiden, eftersom man kraftigt begränsat alla externa besök på fabriken. De avbokande företagen har dock meddelat att vi är välkomna när så kan ske på ett säkert sätt.

Den 3 september har styrelsen haft möte och diskuterat den uppkomna situationen. Vid mötet beslutades bl.a. att:
-alla medlemmar som erlagt avgift för innevarande år kommer att få rabatt på avgiften för 2021.
-avvakta med program för 2021 till efter årsskiftet då förhoppningsvis vi har en klarare bild av situationen.

Styrelsen vill även uppmana de som ännu inte betalat årsavgiften för innevarande år, att göra detta då föreningen inte har andra inkomster och att man har en del fasta kostnader som belastar kassan.
Styrelsen hoppas medlemmarna har förståelse för den plan man skissat på och hoppas att alla håller sig friska och följer myndigheternas råd så verksamheten kan dra igång under nästa år.

Hälsningar från Styrelsen för Landskrona Tekniska Förening

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmöte

Årsmöte

Tisdagen den 3/3-2020 KL: 18:00 på

Borstahusens Segelsällskaps Klubbstuga 

Börje Andersson——

”Reflektioner efter ett långt yrkesliv”

Dagordning:

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Val av funktionärer att leda årsmötet.
 • Ordförande.
 • Två justeringsmän att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
 1. Styrelseberättelse.
 2. Ekonomisk rapport.
 3. Revisionsberättelse.
 4. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 5. Val av styrelsemedlemmar.
 • Ledamot på två år. 2020-2021     (Omval Bengt Jönsson)
 • Ledamot på två år. 2020-2021     (Omval Erik Behmer)
 • Ledamot på ett år. 2020-2020     (Omval Bengt Prenning)
 1. Val av revisor på två år (2020-2021).
 • (Omval Vater Siegfried)
 1. Val av ledamot i valberedning.
 • Ledamot på två år (2020-2021) styrelsens förslag Stefan Andersson.
 1. Årsavgift. Styrelsens förslag, oförändrad 250 kronor.
 2. Övriga frågor.
 3. Årsmötet avslutas.

Efter mötet intages en gemensam bit mat.

(landgång öl/vatten, kaffe/kaka)

till självkostnadspris av 130 KR.

Går bra att betala med Swish till 0706 58 47 14 

Anmälan är bindande 

Anmälan senast onsdagen 26/2 till

Bill Persson (  0706 58 47 14, eller e-mail bill41@comhem.se

 

VÄLKOMNA

STYRELSEN

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

LTF “spanar” in i framtiden

Tidigare i höst besökte vi Klippans Pappersbruk med anor från 1500-talet. I veckan besöktes företag som verkar inom teknikens framkant. Vid besökscentrat för Max IV och EES i Lund fick vi en guidad visning och föreläsning om dessa världsberömda projekt. Max IV anläggningen drivs av Lunds universitet. Forskare från hela världen har här möjlighet att studera material ner till molekylär storlek. Enkelt kan det beskrivas som ett gigantiskt mikroskop. Proverna bestrålas med elektroner som accelereras upp nära ljusets hastighet i den stora ring som dominerar anläggningen och som syns på långt håll. Det är främst inom områdena bioteknik och materialforskning som anläggningen kommer att användas. Den har kostat 6 miljarder att bygga.

EES anläggningen håller på att byggas upp och beräknas vara i drift år 2023.  Denna ägs och drivs av en europeisk organisation, ERIC.  Principen är i stort sett densamma som för Max IV med undantag att här används protoner. Anläggningen kommer att få stor betydelse inom utvecklingen av nya batterityper och även inom den s.k. nanoteknologin. Här har satsats närmare 18 miljarder kronor.

Samma kväll besökte vi även ett litet utvecklingsbolag med namnet Quickcool på Ideon. Företaget har tagit fram ett system för att ”snabbkyla” hjärnan efter ett hjärtstopp eller i samband med stroke. Detta för att minska skadorna på våra hjärnceller orsakad av syrebrist och därmed en snabbare rehabilitering. Kylmedia förs in via slangar i näshålan. Temperaturen konstanthålls vid 36 grader. Utrustningen kommer att finnas i akutmottagningarna på våra lasarett men kan även tas med i större ambulanser. Nästa år räknar företaget med att få systemet godkänt av myndigheterna.

De 20-tal medlemmar som deltog denna kväll fick en inblick i flera spännande framtidsprojekt som pågår i vår gamla lärostad och som troligen hela regionen får stor nytta av på många sätt.

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Tekniska Föreningen besökte Oatly.

Ett 25-tal medlemmar samlades utanför Oatlys infart den 8 maj 2018. Förväntningarna var höga inför besöket på detta ”unga” företag som startade 1994. Tom Lindberg och Calle Selind tog emot oss i konferensrummet där vi fick en intressant föreläsning om företagets historia och utveckling.

Processen att omvandla havre med hjälp av enzymer till en nyttig dryck som ersatte mjölk, grundas på ett patent av forskarbröderna Öste. Havredrycken var från början tänkt användas främst för laktosallergiker och övriga som av medicinska skäl inte kan dricka mjölk. Idag har kundgruppen breddats med bl.a. veganer och de som anser att miljö- och hälsofördelarna är det viktiga, då produkterna helt ”bygger” på en vegetarisk bas.

Oatly använder just detta med hälsa och miljön i sin marknadsföring. Många forskare anser ett stort intag av animaliska fetter med klassiska mjölkprodukter är en viktig hälsoriskfaktor. Man pekar även på en lägre energiförbrukning och minskad miljöbelastning som stora fördelar med havredrycken.

Idag är produktionen uppe i 60 miljoner liter per år. En ny linje kommer detta år att tas i drift vilket ökar kapaciteten till ca 100 miljoner liter. Oatly väntar också på ett nytt miljötillstånd för den högre produktionen. Omsättningen 2017 var ca 630 mkr. Antal anställda är totalt 220. Huvudkontoret finns i Malmö. Försäljningskontor finns i flera länder. Det planeras för framtida produktionsanläggningar i USA, Kina och ytterligare en i Europa.

Havreråvaran köps i Sverige. Har även en ekologiskt odlad havreråvara. Kornen värmebehandlas, mals och blandas i stora tankar med vatten och enzym varvid stärkelsen bryts ner. Hårda fibrer från skalen separeras ut. Just enzymmixen är en av ”hemligheterna” i processen. Produkten värmebehandlas med ånga (ca 140 gr C) och olika smakämnen tillsätts beroende på vilken produkt som skall produceras. Därefter sker direkt packning i steril miljö. Hållbarheten är därefter upp till 1 år. Många produkttyper som havredryck med olika smakämnen, ikaffe, yoghurt, vaniljsåser och även glass kan tillverkas allt baserat på havredrycken.

Efter presentationen visades anläggningen som vi fick se från inglasade gångplan av renlighetsskäl.

Många frågor ställdes från deltagarna. Företaget bjöd på en välsmakande anrättning från grannen Pålssons laxbutik och fick även med oss ett urval av Oatlys breda produktbas för provsmakning.

Kvällens ciceroner avtackades av ordföranden Bengt Jönsson efter ett mycket intressant och bra genomfört besök.

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmöte år 2018

Årsmötet hölls på restaurang Fellini den 28 februari. Till årsmötet hade ett 20-tal medlemmar samlats. Styrelseberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse för 2017 lästes upp och godkändes. Föreningen har haft 6 sammankomster och besökt företag som Tyrens i Malmö, EWP Windpower, Tekniska muséet i Helsingör, Öresund Drydocks och Cellavision i Lund. Antalet medlemmar har varit 77 st. Bengt Jönsson omvaldes till styrelsen medan Erik Behmer nyvaldes efter avgående Lennart Nilsson. Eva Lundholm har avböjt omval. Årsmötet beslutade att lämna tjänsten vakan tills vidare. Till revisor i föreningen omvaldes Siegfrid Vater. Stefan Andersson omvaldes som ledamot i valberedningen. Nuvarande medlemsavgift 250 kr beslutades gälla oförändrat. Medlemmarna informerades även om preliminärt mötesprogram för 2018.

Efter mötet berättade Ove Elf från Varvshistoriska föreningen om varvsnäringen i Landskrona från förra sekelskiftet fram till idag. Med hjälp av utvalda gamla bilder från ett arkiv som innehåller ca 35 000 bilder fick medlemmarna en intressant inblick från de två företagen Gustafssons & Söners Varv i Nyhamn samt Öresundsvarvet. Gustafssons byggde träbåtar ända fram till 1973. Från Öresundsvarvets historia berättades många spännande anekdoter från första fartyget som lämnade bädden 1918, lastning av de ”ryska loken” under kriget, semesterhemmet i Skälderviken, Verkstadsskolan och det snabbgående unika containerfartyget Nihon. Ove avtackades för en intressant föreläsning.

Efter möte och föreläsning intogs en gemensam måltid.

Ronnie PerssonÅrsmöte 2018 1

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Cellavision

Inbjuder till studiebesök hos
Cellavision Lund

tisdagen den 21 nov. 2017 kl. 16.30

Adress: Mobilvägen 12, Lund.

Samåkning: kl 15.45 på Kvantums parkering (nedanför Lidl).

ANMÄLAN SENAST 16/11-2017 TILL
Bill Persson  0706 58 47 14
eller E-Post: bill41@comhem.se
VÄLKOMNA
STYRELSEN

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Tekniska Föreningen besökte Sveriges största varv den 10 oktober 2017

OHI besök Fredrik Lundin berättar om varvets verksamhet inför kaffedrickande medlemmar. 

 

Många medlemmar i Tekniska Föreningen har en yrkesbakgrund inom gamla Öresundsvarvet. Därför var det ovanligt många (28 st) som anmält sig till besöket hos OHI som är namnet idag. Fredrik Lundin berättade om företagets verksamhet som är uppdelad i tre grenar., samt hur man ser på den framtida utvecklingen. Varvet har idag ca 85 anställda men sysselsätter upp emot 850 personer i regionen inklusive alla underentreprenörer. Många uppdrag är miljörelaterade såsom ombyggnad till gas- eller batteridrift, gasskrubbersystem men även en bottenmålning sparar 10 % bränsle och bidrar därmed till minskade utsläpp. Fartygen som byggs idag blir allt längre så planer finns att förlänga torrdockan och även bredda inseglingsrännan till hamnen. Många frågor från medlemmarna fick svar under föreläsningen och den efterföljande rundvandringen. Föreningen tackade för ett mycket intressant besök.

Ronnie Persson

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Resa till Danmarks Tekniska Museum

Lördagen den 16 “äntrade” ett antal förväntansfulla medlemmar, tåget för resa till Danmarks Tekniska Museum utanför Helsingör. Det bjöds på härligt höstväder och god stämning efter 2 röda och en grön på färjan. Väl framme inleddes besöket med en visning av en unik modell som tagit ca 10 år att bygga. Den visar i 20-års perioder, järnvägens utveckling från förra sekelskiftet fram till nu. Modellen innehåller många rörliga delar och uppbyggd med tidstypiska hus och fabriker. Därefter var det fri rundvandring bland alla nostalgiska tekniska prylar, bilar, flyg och allehanda maskiner. Efter besöket njöt vi av solen och god måltid på Axeltorvet innan återresan till Landskrona.

Tekniska museet Helsingör

 

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Landskrona Tekniska Förening besökte Boliden Bergsöe

Tjugo medlemmar togs emot av företagets representanter Fredrik Kanth och Per Bengtsson som höll intressanta föredragningar om företagets historia, produktion, miljö- och säkerhetsarbete. Boliden Bergsöe startade produktionen i Landskrona 1942 som dotterbolag till det danska företaget Paul Bergsöe & Son. Företaget har idag ca 75 anställda och är ett av Europas största återvinningsföretag av blybatterier och annat blyskrot. Till anläggningen leverareas ca 65 000 ton batterier. Av detta produceras och raffineras ca 43 000 ton rent bly i en smältugn. Blyet gjuts i tackor och används i huvudsak inom batteritillverkningen i Europa. Bergsöe har under åren investerat stora belopp för att minska utsläppen av bly till luft och vatten.

Sedan något år har en ny anläggning för fiskodling tagits i drift. Här finns stora plastkar fulla med livfulla Tilapian fiskar. Man uttnyttjar smältprocessens värme för att hålla 26 grader i odlingskaren. Hitintills har ca 2 ton sålts. Målsättningen är att öka produktionen upp till ca 200 ton per år. Fisken är en delikat matfisk som enkelt kan filéas.

Vi som besökt företaget för många år sedan kunde efter rundvandring i produktion och fiskodling konstatera att mycket positivt hänt under senaste åren. Området präglas av mycket god ordning och reda och effektiva miljö- och säkerhetsrutiner vilket också återspeglas i uppföljande mätstatistik. Företagtes representanter avtackades efter en mycket intressant visning.

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Stipendiater 2016 från Alvar Gullstrandsgymnasiet Malin Wiik, Fredrika Viberg

Stipendiater 2016 Malin Wiik och Fredrika Viberg

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer