Stipendiater 2016 från Alvar Gullstrandsgymnasiet Malin Wiik, Fredrika Viberg

Stipendiater 2016 Malin Wiik och Fredrika Viberg

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmötet den 9 februari 2016

Till mötet hade inbjudits Näringslivschefen Anna Classon som höll en mycket intressant information om alla spännande projekt i vår stad. Anna framhöll alla plusvärden i staden och att vi skall våga tala om dessa. Vi har ett väl fungerande näringsliv, utmärkt läge i regionen och vackra bostadsområden. Cityhandeln är idag stabil och nya handelskedjor är på väg att etablera sig. Anna berättade även om det framtida Europaspåret där Landskrona är ett intressant alternativ ur många aspekter

Under årsmötet omvaldes Bengt Jönsson, Eva Lundholm och Lennart Nilsson som ledamöter under 2016-2017. Som revisor omvaldes Siegfried Vater och till valberedningen omvaldes Stefan Andersson på 2 år. Ekonomisk redovisning samt verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Årsavgiften fasställdes till 200 kr. Ordföranden delade också ut 2 stipendium till framgångsrika teknikstuderanden vid Allvar Gullstrandsgymnasiet, Malin Wiik och Fredrika Wiberg. Föreningen skall under detta jubileumsår försöka värva fler nya medlemmar framförallt yngre teknikintresserade. Mötet avslutades med en god måltid på restaurang Fellini.

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Jubileumsåret 2016

 

Den 14 oktober 1916 bildades Landskrona Tekniska Förening (LTF). Detta 100 års jubileum kommer vi att uppmärksamma på olika sätt under innevarande år. Bl.a. kommer vi att arrangera en jubileumsfest. Styrelsen återkommer med fler detaljer lite längre fram. Närmast kommer medlemmarna att kallas till årsmöte som är planerat till den 9 februari. I samband med årsmötet kommer en föreläsning att hållas.

Vi är idag ca 100 medlemmar i föreningen. Styrelsen ser gärna att vi utökar antal medlemmar och “breddar” med både yngre medlemmar och fler kvinnor i leden. Det bästa sättet att värva nya medlemmar är att vi som redan har erfarenhet av föreningen försöker “locka” med vänner och bekanta med teknikintresse. I syfte att främja detta har styrelsen beslutat att för varje medlem du personligen värvar erhålls en trisslott. Nya medlemma anmäler sig t.ex. via hemsidan eller kontaktar kassören Bill Persson.

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer