Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötet hölls den 31 maj i LSS lokal vid Lustbåtshamnen.

Protokollet bifogas.

Protokoll årsmöte 2022 sid 1

Protokoll årsmöte 2022 sid 2

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmöte

ÅRSMÖTE
TISDAGEN DEN 31/5-2022 KL: 18:00 PÅ
LSS Klubbstuga i Lustbåtshamnen

Föredragshållare blir Johan Holmström VD Landskrona Energi.
Han kommer att prata Energi i Europa och Sverige.

DAGORDNING:
1. Årsmötet öppnas.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av funktionärer att leda årsmötet.
 Ordförande.
 Sekreterare.
 Två justeringsmän att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
4. Styrelseberättelse.
5. Ekonomisk rapport.
6. Revisionsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av styrelsemedlemmar.
 Ledamot på två år. 2022-2023 (Omval Bengt Jönsson)
 Ledamot på två år. 2022-2023 (Omval Erik Behmer)
 Ledamot på två år. 2022-2023 (Vakant)
9. Val av revisor på två år (2022-2023).
 (Omval Vater Siegfried)
10. Val av ledamot i valberedning.
 Ledamot på två år (2022-2023) styrelsens förslag Stefan Andersson.
11. Årsavgift. Styrelsen har enligt ett tidigare utskick begärt att 100 kr betalas in för år 2022.
12. Övriga frågor.
13. Årsmötet avslutas.

Vi kommer att ha ett vinlotteri där 2 st flaskor lottas ut.

Efter mötet intages en gemensam bit mat.
(landgång öl/vatten, kaffe/kaka)till självkostnadspris av 100 KR.

Går bra att betala med Swish till 0706 58 47 14

Anmälan är bindande

ANMÄLAN SENAST TISDAGEN 24/5 TILL
Bill Persson  0706 58 47 14, eller e-mail perssonbill41@gmail.com

VÄLKOMNA
STYRELSEN

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmötet blir den 31 maj

Hej alla !

Styrelsen meddelar att årsmötet kommer att genomföras den 31 maj i LSS lokal i Seglapaviljongen (samma som förra året).

Vi försöker engagera en intressant föredragshållare. Reservera kvällen så kommer Bill att skicka ut kallelser lite längre fram.

Hälsningar / LTF styrelse

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Information till medlemmarna den 17 januari 2022

Under ”pandemiåren” har vi som ni vet haft en begränsad verksamhet. Årsmötet 2021 kunde vi genomföra delvis utomhus, först under augusti månad. Eftersom vi drog ner verksamheten kraftigt beslutade styrelsen att slopa årsavgiften för 2021.

Före jul skrev vi på hemsidan att styrelsens förhoppning var att dra igång verksamheten 2022 med ett planerat årsmöte den 15 februari. Tyvärr kan vi nu konstatera att detta inte blir möjligt på grund av den ”skenande” smitto spridningen. Styrelsen har därför beslutat flytta fram årsmötet till preliminärt den 24 maj 2022.

Vid årsmötet i augusti beslutades att för 2022 bibehålla årsavgiften, 250 kr per medlem. Nu ser vi att verksamheten måste begränsas även under innevarande år. Eftersom föreningen har en viss del fasta kostnader för bank/postgiro, hemsida m.m. beslutade styrelsen vid sitt senaste möte den 11 januari att ta ut en lägre avgift för 2022 om 100 kr per medlem för att täcka dessa kostnader så att föreningen kan drivas vidare. Vi hoppas medlemmarna har förståelse för detta och ber er betala in denna summa (100 kr) till föreningens Postgirokonto 160977-5 så snart som möjligt och senast den 31 mars.

Styrelsen kommer fortlöpande att på hemsidan informera om planen framåt och när vi åter kan dra igång verksamheten. Vi har många intressanta industribesök och föredrag att se fram emot när det blir ”läge”.

Styrelsen för Landskronas Tekniska Förening genom Bill Persson

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmötesprotokoll 2021

Protokoll Årsmöte 2021

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Till medlemmarna i Landskrona Tekniska Förening

Under året som gått har vi som ni vet haft en begränsad verksamhet på grund av rådande pandemi. Dels vill vi inte utsätta våra medlemmar för smittorisk, dels är det oftast inte möjligt med studiebesök på företag. Styrelsen har följt utvecklingen och haft kontakt med flera företag senast Koenigsegg Automotive i Ängelholm som ber oss avvakta.

Vi kunde dock genomföra årsmötet än om senarelagt den 10 augusti i kombination med en uteaktivitet. Styrelsens förhoppning har varit och är fortfarande att dra i gång verksamheten till en ”normal” nivå under nästa år, även om de senaste ”Corona bulletinerna” från Sydafrika är oroande.

Vi startar året 2022 med ett planerat årsmöte den 15 februari då vi även kommer att bjuda in en intressant föredragshållare. Företag som vi har kontakt med för kommande besök är Sekurit (bilglas) i Eslöv, Välinge (laminatgolv) i Viken och Koenigsegg i Ängelholm.  Vi har även en planerat en Industrihistorisk rundvandring nere på det gamla industriområdet med guide.

Styrelsen hoppas som sagt att föreningen kan återgå till en mer normal verksamhet under 2022 och vill med detta önska alla en

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR !

/Styrelsen för LTF

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Tipsrunda vid årsmöte 2021-08-10

För dig som inte deltog – testa dina kunskaper om Landskronas Industrihistoria – Rätta svar hittar du längst ner:

Fråga  1.

Thulinverken tillverkade även bilar. Den första (Thulin typ A) rullade ut 1920. Bilarna byggdes på licens från vem?

 1. Tyska AGA
 2. Franska Citroen
 3. Brittiska Humber

Fråga  2.

Husgerådstillverkaren Nils Johan hade en riktig storsäljare i konservöppnaren Röda Clara. Tillverkades av Lindahls Mekaniska. Var låg detta företag?

 1. Härslöv
 2. Asmundtorp
 3. Råga Hörstad

Fråga  3.

Landsverk tillverkade åren 1932-35 stridsvagn L-10 (m/31). Denna var först i världen med vad?

 1. Bestyckning med både kanon och KSP.
 2. Svetsade karossfogar.
 3. Automatisk växellåda.

Fråga  4.

Scanex tillverkade laminerade vindrutor i Landskrona från mitten av 60-talet. Men vilket år lade man ner Scanex fabriken?

 1. År 2000
 2. År 2013
 3. År 2008

Fråga   5.

John Ericsson uppfann den första ”dugliga” propellern. Vad kallades denna konstruktion?

 1. Skruvpropellern
 2. Vridbladspropellern
 3. Gåsfotspropellern

Fråga  6.

Fram-King-Fulda var en svensktillverkad ”mikrobil” som byggdes i Helsingborg på 50-talet. Plastkarossen tillverkades dock på Ven. Bilen hade en speciell egenskap – vilken?

 1. Bakaxeln hade dubbelmontage
 2. Den saknade backväxel
 3. Motorn hade s.k. fyrventilstopp

Fråga  7.

Vilket år bildades Landskrona Tekniska Förening?

 1. 1948
 2. 1918
 3. 1916

Fråga  8.

Vad hette Öresundsvarvets första fartyg som sjösattes i september 1918?

 1. Torild
 2. Torkild
 3. Tove

Fråga  9.

På vilken plats startades den första konstgödselfabriken i Landskrona?

 1. På Västra Kajen till Hamnen
 2. Invid Weibulls fröfabrik på Öster
 3. På Gråen

 

 

 

Rätta svar:   1, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3

 

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmöte år 2021!

ÅRSMÖTE
TISDAGEN DEN 10/8-2021 KL: 18:00 PÅ
LSS Klubbstuga i Lustbåtshamnen

Vi kommer att starta med en kort tipsrunda.
Två priser kommer att delas ut.

DAGORDNING:
1. Årsmötet öppnas.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av funktionärer att leda årsmötet.
 Ordförande.
 Sekreterare.
 Två justeringsmän att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
4. Styrelseberättelse.
5. Ekonomisk rapport.
6. Revisionsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av styrelsemedlemmar.
 Ledamot på två år. 2021-2022 (Omval Ronnie Persson)
 Ledamot på två år. 2021-2022 (Omval Bill Persson)
 Ledamot på två år. 2021-2022 (Omval Kurt Almkvist)
 Ledamot på två år. 2021-2022 (Omval Bengt Prenning)
9. Val av revisor på två år (2021-2022).
 (Omval Jan E Swenson)
10. Val av ledamot i valberedning.
 Ledamot på två år (2021-2022) styrelsens förslag Nils-Erik Pettersson.
11. Årsavgift. Styrelsens förslag, oförändrad 250 kronor.
12. Övriga frågor.
13. Årsmötet avslutas.

EFTER MÖTET ÄTER VI EN SMÖRGÅS MED KAFFE.
FÖRENINGEN STÅR FÖR KOSTNADEN

ANMÄLAN SENAST TORSDAGEN 5/8 TILL
Bill Persson  0706 58 47 14, eller e-mail perssonbill41@gmail.com

VÄLKOMNA
STYRELSEN

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Till medlemmarna i Landskrona Tekniska Förening

Hej i sommarvärmen !

Som vi tidigare informerat om har vi inte på grund av rådande pandemi, kunnat starta upp någon verksamhet och inte hålla något årsmöte vid ingången av detta år. Det är ju mycket i vårt samhälle som har stängts ner. Men efter att vaccinationerna dragit igång ser det ljusare ut även om Folkhälsomyndigheten vill öppna upp långsamt så att vi inte drabbas av de nya muterade virusvarianterna.

Styrelsen har nyligen hållit ett första möte för detta år och kommit fram till följande:

-Vi bedömer fortfarande det som svårt att få företag ta emot oss för studiebesök. Och så kommer det att förbli minst året ut. Många företag har ju i princip stängt för alla externa besök. Vi kommer dock redan under hösten ta kontakt med de företag vi planerat besök hos för att ”pejla” inställningen.

-Vi bedömer däremot att vi kan träffas till ett årsmöte utomhus kombinerat med någon trevlig aktivitet och enkel förtäring. Mötet planeras till den 10 augusti kl 18. Särskild kallelse kommer.

-Vid årsmötet kommer vi också att informera om planerat besöksprogram för 2022.

-Styrelsen beslutade också att inte ta ut någon medlemsavgift för innevarande år.


Med sommarhälsningar från Styrelsen för Landskronas Tekniska Förening.

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Information

Till medlemmarna!
Hej!

Som ni förstår kunde vi inte starta upp någon verksamhet efter förra sommaren vilket
vi och många med oss tidigare på året bedömde skulle vara möjligt.
I stället kom en andra smitto våg som slagit hårt mot Skåneland.
Som ni vet brukar vi ha årsmöte enligt stadgarna i februari månad.
Styrelsen bedömer att detta inte kan genomföras på grund av gällande pandemilag.
Därför har styrelsen på möte den 19 januari (videomöte) beslutat att vi avvaktar
tills efter sommaren (augusti månad) och hoppas att medlemmarna då är
vaccinerade och att smittspridningen allmänt har dämpats.
Styrelsen har också beslutat avvakta med uttag av eventuell medlemsavgift för 2021.
Beslut om avgifter tas på kommande årsmöte. Ekonomiskt avslut har gjorts för 2020.
Föreningens ekonomi är relativt god.
Styrelsen hoppas att studiebesöksprogrammet också kan komma igång under hösten.
Detta är lite avhängigt av företagens vilja att ta emot besök.
Men vi hoppas kunna erbjuda ett intressant program.
Hälsningar från Styrelsen för Landskronas Tekniska Förening

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer