Årsmöte år 2018

Årsmötet hölls på restaurang Fellini den 28 februari. Till årsmötet hade ett 20-tal medlemmar samlats. Styrelseberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse för 2017 lästes upp och godkändes. Föreningen har haft 6 sammankomster och besökt företag som Tyrens i Malmö, EWP Windpower, Tekniska muséet i Helsingör, Öresund Drydocks och Cellavision i Lund. Antalet medlemmar har varit 77 st. Bengt Jönsson omvaldes till styrelsen medan Erik Behmer nyvaldes efter avgående Lennart Nilsson. Eva Lundholm har avböjt omval. Årsmötet beslutade att lämna tjänsten vakan tills vidare. Till revisor i föreningen omvaldes Siegfrid Vater. Stefan Andersson omvaldes som ledamot i valberedningen. Nuvarande medlemsavgift 250 kr beslutades gälla oförändrat. Medlemmarna informerades även om preliminärt mötesprogram för 2018.

Efter mötet berättade Ove Elf från Varvshistoriska föreningen om varvsnäringen i Landskrona från förra sekelskiftet fram till idag. Med hjälp av utvalda gamla bilder från ett arkiv som innehåller ca 35 000 bilder fick medlemmarna en intressant inblick från de två företagen Gustafssons & Söners Varv i Nyhamn samt Öresundsvarvet. Gustafssons byggde träbåtar ända fram till 1973. Från Öresundsvarvets historia berättades många spännande anekdoter från första fartyget som lämnade bädden 1918, lastning av de ”ryska loken” under kriget, semesterhemmet i Skälderviken, Verkstadsskolan och det snabbgående unika containerfartyget Nihon. Ove avtackades för en intressant föreläsning.

Efter möte och föreläsning intogs en gemensam måltid.

Ronnie PerssonÅrsmöte 2018 1

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Cellavision

Inbjuder till studiebesök hos
Cellavision Lund

tisdagen den 21 nov. 2017 kl. 16.30

Adress: Mobilvägen 12, Lund.

Samåkning: kl 15.45 på Kvantums parkering (nedanför Lidl).

ANMÄLAN SENAST 16/11-2017 TILL
Bill Persson  0706 58 47 14
eller E-Post: bill41@comhem.se
VÄLKOMNA
STYRELSEN

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Tekniska Föreningen besökte Sveriges största varv den 10 oktober 2017

OHI besök Fredrik Lundin berättar om varvets verksamhet inför kaffedrickande medlemmar. 

 

Många medlemmar i Tekniska Föreningen har en yrkesbakgrund inom gamla Öresundsvarvet. Därför var det ovanligt många (28 st) som anmält sig till besöket hos OHI som är namnet idag. Fredrik Lundin berättade om företagets verksamhet som är uppdelad i tre grenar., samt hur man ser på den framtida utvecklingen. Varvet har idag ca 85 anställda men sysselsätter upp emot 850 personer i regionen inklusive alla underentreprenörer. Många uppdrag är miljörelaterade såsom ombyggnad till gas- eller batteridrift, gasskrubbersystem men även en bottenmålning sparar 10 % bränsle och bidrar därmed till minskade utsläpp. Fartygen som byggs idag blir allt längre så planer finns att förlänga torrdockan och även bredda inseglingsrännan till hamnen. Många frågor från medlemmarna fick svar under föreläsningen och den efterföljande rundvandringen. Föreningen tackade för ett mycket intressant besök.

Ronnie Persson

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Resa till Danmarks Tekniska Museum

Lördagen den 16 “äntrade” ett antal förväntansfulla medlemmar, tåget för resa till Danmarks Tekniska Museum utanför Helsingör. Det bjöds på härligt höstväder och god stämning efter 2 röda och en grön på färjan. Väl framme inleddes besöket med en visning av en unik modell som tagit ca 10 år att bygga. Den visar i 20-års perioder, järnvägens utveckling från förra sekelskiftet fram till nu. Modellen innehåller många rörliga delar och uppbyggd med tidstypiska hus och fabriker. Därefter var det fri rundvandring bland alla nostalgiska tekniska prylar, bilar, flyg och allehanda maskiner. Efter besöket njöt vi av solen och god måltid på Axeltorvet innan återresan till Landskrona.

Tekniska museet Helsingör

 

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Landskrona Tekniska Förening besökte Boliden Bergsöe

Tjugo medlemmar togs emot av företagets representanter Fredrik Kanth och Per Bengtsson som höll intressanta föredragningar om företagets historia, produktion, miljö- och säkerhetsarbete. Boliden Bergsöe startade produktionen i Landskrona 1942 som dotterbolag till det danska företaget Paul Bergsöe & Son. Företaget har idag ca 75 anställda och är ett av Europas största återvinningsföretag av blybatterier och annat blyskrot. Till anläggningen leverareas ca 65 000 ton batterier. Av detta produceras och raffineras ca 43 000 ton rent bly i en smältugn. Blyet gjuts i tackor och används i huvudsak inom batteritillverkningen i Europa. Bergsöe har under åren investerat stora belopp för att minska utsläppen av bly till luft och vatten.

Sedan något år har en ny anläggning för fiskodling tagits i drift. Här finns stora plastkar fulla med livfulla Tilapian fiskar. Man uttnyttjar smältprocessens värme för att hålla 26 grader i odlingskaren. Hitintills har ca 2 ton sålts. Målsättningen är att öka produktionen upp till ca 200 ton per år. Fisken är en delikat matfisk som enkelt kan filéas.

Vi som besökt företaget för många år sedan kunde efter rundvandring i produktion och fiskodling konstatera att mycket positivt hänt under senaste åren. Området präglas av mycket god ordning och reda och effektiva miljö- och säkerhetsrutiner vilket också återspeglas i uppföljande mätstatistik. Företagtes representanter avtackades efter en mycket intressant visning.

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Stipendiater 2016 från Alvar Gullstrandsgymnasiet Malin Wiik, Fredrika Viberg

Stipendiater 2016 Malin Wiik och Fredrika Viberg

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmötet den 9 februari 2016

Till mötet hade inbjudits Näringslivschefen Anna Classon som höll en mycket intressant information om alla spännande projekt i vår stad. Anna framhöll alla plusvärden i staden och att vi skall våga tala om dessa. Vi har ett väl fungerande näringsliv, utmärkt läge i regionen och vackra bostadsområden. Cityhandeln är idag stabil och nya handelskedjor är på väg att etablera sig. Anna berättade även om det framtida Europaspåret där Landskrona är ett intressant alternativ ur många aspekter

Under årsmötet omvaldes Bengt Jönsson, Eva Lundholm och Lennart Nilsson som ledamöter under 2016-2017. Som revisor omvaldes Siegfried Vater och till valberedningen omvaldes Stefan Andersson på 2 år. Ekonomisk redovisning samt verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Årsavgiften fasställdes till 200 kr. Ordföranden delade också ut 2 stipendium till framgångsrika teknikstuderanden vid Allvar Gullstrandsgymnasiet, Malin Wiik och Fredrika Wiberg. Föreningen skall under detta jubileumsår försöka värva fler nya medlemmar framförallt yngre teknikintresserade. Mötet avslutades med en god måltid på restaurang Fellini.

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Jubileumsåret 2016

 

Den 14 oktober 1916 bildades Landskrona Tekniska Förening (LTF). Detta 100 års jubileum kommer vi att uppmärksamma på olika sätt under innevarande år. Bl.a. kommer vi att arrangera en jubileumsfest. Styrelsen återkommer med fler detaljer lite längre fram. Närmast kommer medlemmarna att kallas till årsmöte som är planerat till den 9 februari. I samband med årsmötet kommer en föreläsning att hållas.

Vi är idag ca 100 medlemmar i föreningen. Styrelsen ser gärna att vi utökar antal medlemmar och “breddar” med både yngre medlemmar och fler kvinnor i leden. Det bästa sättet att värva nya medlemmar är att vi som redan har erfarenhet av föreningen försöker “locka” med vänner och bekanta med teknikintresse. I syfte att främja detta har styrelsen beslutat att för varje medlem du personligen värvar erhålls en trisslott. Nya medlemma anmäler sig t.ex. via hemsidan eller kontaktar kassören Bill Persson.

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer