Till medlemmarna i Landskrona Tekniska Förening

Under året som gått har vi som ni vet haft en begränsad verksamhet på grund av rådande pandemi. Dels vill vi inte utsätta våra medlemmar för smittorisk, dels är det oftast inte möjligt med studiebesök på företag. Styrelsen har följt utvecklingen och haft kontakt med flera företag senast Koenigsegg Automotive i Ängelholm som ber oss avvakta.

Vi kunde dock genomföra årsmötet än om senarelagt den 10 augusti i kombination med en uteaktivitet. Styrelsens förhoppning har varit och är fortfarande att dra i gång verksamheten till en ”normal” nivå under nästa år, även om de senaste ”Corona bulletinerna” från Sydafrika är oroande.

Vi startar året 2022 med ett planerat årsmöte den 15 februari då vi även kommer att bjuda in en intressant föredragshållare. Företag som vi har kontakt med för kommande besök är Sekurit (bilglas) i Eslöv, Välinge (laminatgolv) i Viken och Koenigsegg i Ängelholm.  Vi har även en planerat en Industrihistorisk rundvandring nere på det gamla industriområdet med guide.

Styrelsen hoppas som sagt att föreningen kan återgå till en mer normal verksamhet under 2022 och vill med detta önska alla en

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR !

/Styrelsen för LTF

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Tipsrunda vid årsmöte 2021-08-10

För dig som inte deltog – testa dina kunskaper om Landskronas Industrihistoria – Rätta svar hittar du längst ner:

Fråga  1.

Thulinverken tillverkade även bilar. Den första (Thulin typ A) rullade ut 1920. Bilarna byggdes på licens från vem?

 1. Tyska AGA
 2. Franska Citroen
 3. Brittiska Humber

Fråga  2.

Husgerådstillverkaren Nils Johan hade en riktig storsäljare i konservöppnaren Röda Clara. Tillverkades av Lindahls Mekaniska. Var låg detta företag?

 1. Härslöv
 2. Asmundtorp
 3. Råga Hörstad

Fråga  3.

Landsverk tillverkade åren 1932-35 stridsvagn L-10 (m/31). Denna var först i världen med vad?

 1. Bestyckning med både kanon och KSP.
 2. Svetsade karossfogar.
 3. Automatisk växellåda.

Fråga  4.

Scanex tillverkade laminerade vindrutor i Landskrona från mitten av 60-talet. Men vilket år lade man ner Scanex fabriken?

 1. År 2000
 2. År 2013
 3. År 2008

Fråga   5.

John Ericsson uppfann den första ”dugliga” propellern. Vad kallades denna konstruktion?

 1. Skruvpropellern
 2. Vridbladspropellern
 3. Gåsfotspropellern

Fråga  6.

Fram-King-Fulda var en svensktillverkad ”mikrobil” som byggdes i Helsingborg på 50-talet. Plastkarossen tillverkades dock på Ven. Bilen hade en speciell egenskap – vilken?

 1. Bakaxeln hade dubbelmontage
 2. Den saknade backväxel
 3. Motorn hade s.k. fyrventilstopp

Fråga  7.

Vilket år bildades Landskrona Tekniska Förening?

 1. 1948
 2. 1918
 3. 1916

Fråga  8.

Vad hette Öresundsvarvets första fartyg som sjösattes i september 1918?

 1. Torild
 2. Torkild
 3. Tove

Fråga  9.

På vilken plats startades den första konstgödselfabriken i Landskrona?

 1. På Västra Kajen till Hamnen
 2. Invid Weibulls fröfabrik på Öster
 3. På Gråen

 

 

 

Rätta svar:   1, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3

 

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmöte år 2021!

ÅRSMÖTE
TISDAGEN DEN 10/8-2021 KL: 18:00 PÅ
LSS Klubbstuga i Lustbåtshamnen

Vi kommer att starta med en kort tipsrunda.
Två priser kommer att delas ut.

DAGORDNING:
1. Årsmötet öppnas.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av funktionärer att leda årsmötet.
 Ordförande.
 Sekreterare.
 Två justeringsmän att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
4. Styrelseberättelse.
5. Ekonomisk rapport.
6. Revisionsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av styrelsemedlemmar.
 Ledamot på två år. 2021-2022 (Omval Ronnie Persson)
 Ledamot på två år. 2021-2022 (Omval Bill Persson)
 Ledamot på två år. 2021-2022 (Omval Kurt Almkvist)
 Ledamot på två år. 2021-2022 (Omval Bengt Prenning)
9. Val av revisor på två år (2021-2022).
 (Omval Jan E Swenson)
10. Val av ledamot i valberedning.
 Ledamot på två år (2021-2022) styrelsens förslag Nils-Erik Pettersson.
11. Årsavgift. Styrelsens förslag, oförändrad 250 kronor.
12. Övriga frågor.
13. Årsmötet avslutas.

EFTER MÖTET ÄTER VI EN SMÖRGÅS MED KAFFE.
FÖRENINGEN STÅR FÖR KOSTNADEN

ANMÄLAN SENAST TORSDAGEN 5/8 TILL
Bill Persson  0706 58 47 14, eller e-mail perssonbill41@gmail.com

VÄLKOMNA
STYRELSEN

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Till medlemmarna i Landskrona Tekniska Förening

Hej i sommarvärmen !

Som vi tidigare informerat om har vi inte på grund av rådande pandemi, kunnat starta upp någon verksamhet och inte hålla något årsmöte vid ingången av detta år. Det är ju mycket i vårt samhälle som har stängts ner. Men efter att vaccinationerna dragit igång ser det ljusare ut även om Folkhälsomyndigheten vill öppna upp långsamt så att vi inte drabbas av de nya muterade virusvarianterna.

Styrelsen har nyligen hållit ett första möte för detta år och kommit fram till följande:

-Vi bedömer fortfarande det som svårt att få företag ta emot oss för studiebesök. Och så kommer det att förbli minst året ut. Många företag har ju i princip stängt för alla externa besök. Vi kommer dock redan under hösten ta kontakt med de företag vi planerat besök hos för att ”pejla” inställningen.

-Vi bedömer däremot att vi kan träffas till ett årsmöte utomhus kombinerat med någon trevlig aktivitet och enkel förtäring. Mötet planeras till den 10 augusti kl 18. Särskild kallelse kommer.

-Vid årsmötet kommer vi också att informera om planerat besöksprogram för 2022.

-Styrelsen beslutade också att inte ta ut någon medlemsavgift för innevarande år.


Med sommarhälsningar från Styrelsen för Landskronas Tekniska Förening.

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Information

Till medlemmarna!
Hej!

Som ni förstår kunde vi inte starta upp någon verksamhet efter förra sommaren vilket
vi och många med oss tidigare på året bedömde skulle vara möjligt.
I stället kom en andra smitto våg som slagit hårt mot Skåneland.
Som ni vet brukar vi ha årsmöte enligt stadgarna i februari månad.
Styrelsen bedömer att detta inte kan genomföras på grund av gällande pandemilag.
Därför har styrelsen på möte den 19 januari (videomöte) beslutat att vi avvaktar
tills efter sommaren (augusti månad) och hoppas att medlemmarna då är
vaccinerade och att smittspridningen allmänt har dämpats.
Styrelsen har också beslutat avvakta med uttag av eventuell medlemsavgift för 2021.
Beslut om avgifter tas på kommande årsmöte. Ekonomiskt avslut har gjorts för 2020.
Föreningens ekonomi är relativt god.
Styrelsen hoppas att studiebesöksprogrammet också kan komma igång under hösten.
Detta är lite avhängigt av företagens vilja att ta emot besök.
Men vi hoppas kunna erbjuda ett intressant program.
Hälsningar från Styrelsen för Landskronas Tekniska Förening

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Information till samtliga medlemmar

Till alla medlemmar i Landskrona Tekniska Förening

Hej !
Efter årsmötet i mars har inget blivit som planerat i föreningen på grund av Corona pandemin. Vårt inplanerade besök vid Koenigseggs fabrik i Ängelholm den 3 april blev inställt då företaget beslutade att tills vidare stoppa alla studiebesök. Så skedde även med vårt planerade besök vid Sekurit AB i Eslöv den 12 maj. I augusti meddelade Välinge golvfabrik i Viken att de måste ”skjuta” vårt planerade besök den 12 september på framtiden, eftersom man kraftigt begränsat alla externa besök på fabriken. De avbokande företagen har dock meddelat att vi är välkomna när så kan ske på ett säkert sätt.

Den 3 september har styrelsen haft möte och diskuterat den uppkomna situationen. Vid mötet beslutades bl.a. att:
-alla medlemmar som erlagt avgift för innevarande år kommer att få rabatt på avgiften för 2021.
-avvakta med program för 2021 till efter årsskiftet då förhoppningsvis vi har en klarare bild av situationen.

Styrelsen vill även uppmana de som ännu inte betalat årsavgiften för innevarande år, att göra detta då föreningen inte har andra inkomster och att man har en del fasta kostnader som belastar kassan.
Styrelsen hoppas medlemmarna har förståelse för den plan man skissat på och hoppas att alla håller sig friska och följer myndigheternas råd så verksamheten kan dra igång under nästa år.

Hälsningar från Styrelsen för Landskrona Tekniska Förening

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmöte

Årsmöte

Tisdagen den 3/3-2020 KL: 18:00 på

Borstahusens Segelsällskaps Klubbstuga 

Börje Andersson——

”Reflektioner efter ett långt yrkesliv”

Dagordning:

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Val av funktionärer att leda årsmötet.
 • Ordförande.
 • Två justeringsmän att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
 1. Styrelseberättelse.
 2. Ekonomisk rapport.
 3. Revisionsberättelse.
 4. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 5. Val av styrelsemedlemmar.
 • Ledamot på två år. 2020-2021     (Omval Bengt Jönsson)
 • Ledamot på två år. 2020-2021     (Omval Erik Behmer)
 • Ledamot på ett år. 2020-2020     (Omval Bengt Prenning)
 1. Val av revisor på två år (2020-2021).
 • (Omval Vater Siegfried)
 1. Val av ledamot i valberedning.
 • Ledamot på två år (2020-2021) styrelsens förslag Stefan Andersson.
 1. Årsavgift. Styrelsens förslag, oförändrad 250 kronor.
 2. Övriga frågor.
 3. Årsmötet avslutas.

Efter mötet intages en gemensam bit mat.

(landgång öl/vatten, kaffe/kaka)

till självkostnadspris av 130 KR.

Går bra att betala med Swish till 0706 58 47 14 

Anmälan är bindande 

Anmälan senast onsdagen 26/2 till

Bill Persson (  0706 58 47 14, eller e-mail bill41@comhem.se

 

VÄLKOMNA

STYRELSEN

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

LTF ”spanar” in i framtiden

Tidigare i höst besökte vi Klippans Pappersbruk med anor från 1500-talet. I veckan besöktes företag som verkar inom teknikens framkant. Vid besökscentrat för Max IV och EES i Lund fick vi en guidad visning och föreläsning om dessa världsberömda projekt. Max IV anläggningen drivs av Lunds universitet. Forskare från hela världen har här möjlighet att studera material ner till molekylär storlek. Enkelt kan det beskrivas som ett gigantiskt mikroskop. Proverna bestrålas med elektroner som accelereras upp nära ljusets hastighet i den stora ring som dominerar anläggningen och som syns på långt håll. Det är främst inom områdena bioteknik och materialforskning som anläggningen kommer att användas. Den har kostat 6 miljarder att bygga.

EES anläggningen håller på att byggas upp och beräknas vara i drift år 2023.  Denna ägs och drivs av en europeisk organisation, ERIC.  Principen är i stort sett densamma som för Max IV med undantag att här används protoner. Anläggningen kommer att få stor betydelse inom utvecklingen av nya batterityper och även inom den s.k. nanoteknologin. Här har satsats närmare 18 miljarder kronor.

Samma kväll besökte vi även ett litet utvecklingsbolag med namnet Quickcool på Ideon. Företaget har tagit fram ett system för att ”snabbkyla” hjärnan efter ett hjärtstopp eller i samband med stroke. Detta för att minska skadorna på våra hjärnceller orsakad av syrebrist och därmed en snabbare rehabilitering. Kylmedia förs in via slangar i näshålan. Temperaturen konstanthålls vid 36 grader. Utrustningen kommer att finnas i akutmottagningarna på våra lasarett men kan även tas med i större ambulanser. Nästa år räknar företaget med att få systemet godkänt av myndigheterna.

De 20-tal medlemmar som deltog denna kväll fick en inblick i flera spännande framtidsprojekt som pågår i vår gamla lärostad och som troligen hela regionen får stor nytta av på många sätt.

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Tekniska Föreningen besökte Oatly.

Ett 25-tal medlemmar samlades utanför Oatlys infart den 8 maj 2018. Förväntningarna var höga inför besöket på detta ”unga” företag som startade 1994. Tom Lindberg och Calle Selind tog emot oss i konferensrummet där vi fick en intressant föreläsning om företagets historia och utveckling.

Processen att omvandla havre med hjälp av enzymer till en nyttig dryck som ersatte mjölk, grundas på ett patent av forskarbröderna Öste. Havredrycken var från början tänkt användas främst för laktosallergiker och övriga som av medicinska skäl inte kan dricka mjölk. Idag har kundgruppen breddats med bl.a. veganer och de som anser att miljö- och hälsofördelarna är det viktiga, då produkterna helt ”bygger” på en vegetarisk bas.

Oatly använder just detta med hälsa och miljön i sin marknadsföring. Många forskare anser ett stort intag av animaliska fetter med klassiska mjölkprodukter är en viktig hälsoriskfaktor. Man pekar även på en lägre energiförbrukning och minskad miljöbelastning som stora fördelar med havredrycken.

Idag är produktionen uppe i 60 miljoner liter per år. En ny linje kommer detta år att tas i drift vilket ökar kapaciteten till ca 100 miljoner liter. Oatly väntar också på ett nytt miljötillstånd för den högre produktionen. Omsättningen 2017 var ca 630 mkr. Antal anställda är totalt 220. Huvudkontoret finns i Malmö. Försäljningskontor finns i flera länder. Det planeras för framtida produktionsanläggningar i USA, Kina och ytterligare en i Europa.

Havreråvaran köps i Sverige. Har även en ekologiskt odlad havreråvara. Kornen värmebehandlas, mals och blandas i stora tankar med vatten och enzym varvid stärkelsen bryts ner. Hårda fibrer från skalen separeras ut. Just enzymmixen är en av ”hemligheterna” i processen. Produkten värmebehandlas med ånga (ca 140 gr C) och olika smakämnen tillsätts beroende på vilken produkt som skall produceras. Därefter sker direkt packning i steril miljö. Hållbarheten är därefter upp till 1 år. Många produkttyper som havredryck med olika smakämnen, ikaffe, yoghurt, vaniljsåser och även glass kan tillverkas allt baserat på havredrycken.

Efter presentationen visades anläggningen som vi fick se från inglasade gångplan av renlighetsskäl.

Många frågor ställdes från deltagarna. Företaget bjöd på en välsmakande anrättning från grannen Pålssons laxbutik och fick även med oss ett urval av Oatlys breda produktbas för provsmakning.

Kvällens ciceroner avtackades av ordföranden Bengt Jönsson efter ett mycket intressant och bra genomfört besök.

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer

Årsmöte år 2018

Årsmötet hölls på restaurang Fellini den 28 februari. Till årsmötet hade ett 20-tal medlemmar samlats. Styrelseberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse för 2017 lästes upp och godkändes. Föreningen har haft 6 sammankomster och besökt företag som Tyrens i Malmö, EWP Windpower, Tekniska muséet i Helsingör, Öresund Drydocks och Cellavision i Lund. Antalet medlemmar har varit 77 st. Bengt Jönsson omvaldes till styrelsen medan Erik Behmer nyvaldes efter avgående Lennart Nilsson. Eva Lundholm har avböjt omval. Årsmötet beslutade att lämna tjänsten vakan tills vidare. Till revisor i föreningen omvaldes Siegfrid Vater. Stefan Andersson omvaldes som ledamot i valberedningen. Nuvarande medlemsavgift 250 kr beslutades gälla oförändrat. Medlemmarna informerades även om preliminärt mötesprogram för 2018.

Efter mötet berättade Ove Elf från Varvshistoriska föreningen om varvsnäringen i Landskrona från förra sekelskiftet fram till idag. Med hjälp av utvalda gamla bilder från ett arkiv som innehåller ca 35 000 bilder fick medlemmarna en intressant inblick från de två företagen Gustafssons & Söners Varv i Nyhamn samt Öresundsvarvet. Gustafssons byggde träbåtar ända fram till 1973. Från Öresundsvarvets historia berättades många spännande anekdoter från första fartyget som lämnade bädden 1918, lastning av de ”ryska loken” under kriget, semesterhemmet i Skälderviken, Verkstadsskolan och det snabbgående unika containerfartyget Nihon. Ove avtackades för en intressant föreläsning.

Efter möte och föreläsning intogs en gemensam måltid.

Ronnie PerssonÅrsmöte 2018 1

Publicerat i Okategoriserade | Stängt för kommentarer