Årsmöte år 2021!

ÅRSMÖTE
TISDAGEN DEN 10/8-2021 KL: 18:00 PÅ
LSS Klubbstuga i Lustbåtshamnen

Vi kommer att starta med en kort tipsrunda.
Två priser kommer att delas ut.

DAGORDNING:
1. Årsmötet öppnas.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av funktionärer att leda årsmötet.
 Ordförande.
 Sekreterare.
 Två justeringsmän att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
4. Styrelseberättelse.
5. Ekonomisk rapport.
6. Revisionsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av styrelsemedlemmar.
 Ledamot på två år. 2021-2022 (Omval Ronnie Persson)
 Ledamot på två år. 2021-2022 (Omval Bill Persson)
 Ledamot på två år. 2021-2022 (Omval Kurt Almkvist)
 Ledamot på två år. 2021-2022 (Omval Bengt Prenning)
9. Val av revisor på två år (2021-2022).
 (Omval Jan E Swenson)
10. Val av ledamot i valberedning.
 Ledamot på två år (2021-2022) styrelsens förslag Nils-Erik Pettersson.
11. Årsavgift. Styrelsens förslag, oförändrad 250 kronor.
12. Övriga frågor.
13. Årsmötet avslutas.

EFTER MÖTET ÄTER VI EN SMÖRGÅS MED KAFFE.
FÖRENINGEN STÅR FÖR KOSTNADEN

ANMÄLAN SENAST TORSDAGEN 5/8 TILL
Bill Persson  0706 58 47 14, eller e-mail perssonbill41@gmail.com

VÄLKOMNA
STYRELSEN

Detta inlägg är publicerat i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.