Medlemsinformation i februari 2024

Sammandrag av verksamheten 2023

   Besök vid SKF Seal i oktober 

Föreningen höll årsmöte den 21 februari i Segelsällskapets lokaler vid Lustbåtshamnen. Före mötet informerade Robert Svensson om nuvarande och framtida verksamhet vid Landskrona Svalövs renhållningsbolag, med fokus på omvandlingen av den gamla ”tippen” till ett framtida grönt naturområde.

Föreningen har haft 6 sammankomster under det gångna året:

21 feb                           Årsmöte med föredrag av Robert Svensson LSR.

4 april                          Besök vid Välinge golvlaminattillverkning i Viken

23 maj, 13 juni            Besök vid HPP Nordics högtrycksförpackning i Landskrona

27 september               Besök vid Elcowire kabelfabrik i Helsingborg

17 oktober                    Besök Vid SKF Seals i Landskrona

30 november               Besök vid ASSA Abloy i Landskrona

Styrelsen har haft 2 protokollförda möten den 10 januari och den 12 juni. Under mellantiden har styrelsen främst kommunicerat via E-mail.

Föreningen har egen hemsida (www.landskronatekniskaforening.se) som löpande uppdaterats. Enligt föreliggande statistik görs ca 300 – 400 besök på hemsidan per år.

Antal medlemmar den 31 december var 60 (56).

Årsavgiften behölls oförändrad 250 kr per medlem.

I styrelsen har ingått följande valda ledamöter:

Ordförande                    Bengt Jönsson

Vice ordförande            Erik Behmer

Sekreterare                    Ronnie Persson

Skattmästare                 Bill Persson

Ledamot                         Kurt Almkvist

Ledamot                         Vakant

 

Vad händer första halvåret 2024.

Den 27 februari kl 18 kommer vi att hålla årsmöte. Separat kallelse skickas ut men boka gärna in kvällen redan nu. Som tidigare kommer vi att ha ett intressant föredrag i anslutning till årsmötet. Denna gång har vi engagerat Linus Olsson som ju är VD för Landskrona hamn och Venbolaget. Han kommer att berätta om nuvarande verksamhet och framtidsplaner.

Vi har också planerat in två studiebesök vid företag i Landskrona under våren troligen i april respektive maj månad. Mer information kommer när det närmar sig.

 

Detta inlägg är publicerat i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.